Påverkan

Förbundets mål är att främja och samordna den rättsvetenskapliga utbildningens intressebevakning, samt att främja juridikstuderandes gemensamma intressen. JSF, eller juris studenters förbund fungerar som ett logiskt och fungerande tillägg till den juridiska utbildningens intressebevakning. De utmaningar som juridikstuderande möter i sina studier är till stor del gemensamma och oberoende av studieort. Utbildningsresurser, digitala lösningar och den ökade studiebördan är bara några exempel på ämnen som berör alla juridikstuderande. JSF vill ta itu med dessa ämnen.

JSF ser sin roll som en initiativtagare till diskussion, som en framhävare av ämnen som berör juridikstuderande och som en röst för dessa studerande. I samarbete med ämnesföreningarna, fakulteterna och institutionerna samt med Juristförbundet och andra aktör inom den juridiska branschen deltar JSF att utveckla den juridiska utbildningen med fokus på studerande.

Våra senaste artiklar