Medlemsföreningar

Artikla ry

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry är grundad år 1979 och fungerar som ämnesförening för studerande vid Lapplands universitets juridiska fakultet. Föreningen har ungefär 1100 medlemmar. Föreningens syfte är stöda sina medlemmar i ärenden relaterade till såväl studier som fritid samt bevaka juris studerandes intressen både på lokal och nationell nivå. Artikla ry är medlemsförening i Finlands Juristförbund.

Juristklubben Codex ry

Juristklubben Codex rf är ämnesföreningen för de svenskspråkiga juris studenterna vid Helsingfors universitet. Klubben grundades år 1940 och har genom tiderna varit ett centrum för medlemmarnas sociala aktivitet liksom också för deras studieaktivitet.

Judica ry

Judica ry är ämnesföreningen för studeranden som avlägger rättsnotarie- och juris magisterexamen vid Östra Finlands universitet. Föreningen är medlemsförening i Finlands Juristförbund och ISYY. Judica ry, som grundades år 2013, sköter om sina medlemmars intressen såväl lokalt som nationellt. Vår hemort är Joensuu.

Justus ry/r.f.

Justus ry/r.f. är ämnesföreningen för studerande vid Helsingfors universitets juridiska fakultets enhet i Vasa. Ämnesföreningen grundades år 1991 och vår verksamhet är såsom undervisningen tvåspråkig. De mest centrala verksamhetsformerna för Justus är social verksamhet för studerande, intressebevakning av Vasas undervisning, att ha kul tillsammans och samarbete med andra juridiska ämnesföreningar.

Lex ry

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry är grundat år 1961 och fungerar som ämnesförening för juris studerande i Åbo. Som medlem får du ta del av medlemsförmåner, delta i föreningens möten och besluta om föreningens ärenden.

Pykälä ry

Pykälä ry är Helsingfors universitets juridiska fakultets fakultetsämnesförening. Pykälä grundades av sina 24 ursprungliga medlemmar redan år 1935. Föreningens uppgift var då att fungera som sina medlemmars diskussions- och hobbyförening relaterad till de juridiska studierna. Idag har Pykälä ungefär 2000 medlemmar och föreningen erbjuder studie-, hobby- och kulturtjänster till sina medlemmar samt bevakar deras intressen vid fakulteten och inom hela universitetsgemenskapen. Pykälä ry är medlemsförening i Finlands Juristförbund.

Stadga r.f.

Ämnesföreningen Stadga r.f. grundades 1996 för att gynna och utveckla den juridiska utbildningen vid Åbo Akademi och för att fungera som intresseorganisation för rättsnotariestuderandena vid universitetet. Föreningen har cirka 200 medlemmar.