Ställningstaganden

OOL Kannanotto

Kannanotto: Oikeustieteen Opiskelijoiden liitolta jyrkkä ei juristikoulutuksen muuntokoulutussuunnitelmille Valtioneuvoston selonteossa oikeudenhoidosta (VNS 13/2022) esitetään keskipitkän aikavälin tavoitteet oikeudenhoidon kohtuulliselle laadulle sekä toimenpide-ehdotuksia oikeudenhoidon resurssien varmistamiseksi, sisäisten rakenteiden ja prosessien tehostamiseksi sekä oikeuspalvelujen saatavuuden ja asiakaspalvelujen parantamiseksi. Yksi tällaisista selonteossa esitetyistä ratkaisuista resurssivajeeseen olisi tarjota muunto- ja täydennyskoulutusta niille, joilla on merkittäviä oikeudellisia opintoja, kuten hallintotieteen […]

OOL Kannanotto Read More »

OOL Kannanotto

Korkeakoulujen resurssien allokointi Olemme huolissamme oikeustieteellisen koulutuksen resurssivajeesta. Valtiovarainministeriö on Julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessaan (6.3.2023) esittänyt useita julkisen talouden tasapainottamiskeinoja, joista monet osuvat myös opiskelijoihin. Erityisesti keskustelu mahdollisista lukukausimaksuista on ollut esillä mediassa viime viikkojen aikana. Kartoituksessa on esitetty myös, että julkisen talouden vahvistumisen näkökulmasta tulisi koulutuspaikkoja kohdentaa lisää keskimääräistä korkeamman tuoton koulutusaloille kuten

OOL Kannanotto Read More »