OOL Kannanotto

Korkeakoulujen resurssien allokointi Olemme huolissamme oikeustieteellisen koulutuksen resurssivajeesta. Valtiovarainministeriö on Julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessaan (6.3.2023) esittänyt useita julkisen talouden tasapainottamiskeinoja, joista monet osuvat myös opiskelijoihin. Erityisesti keskustelu mahdollisista lukukausimaksuista on ollut esillä mediassa viime viikkojen aikana. Kartoituksessa on esitetty myös, että julkisen talouden vahvistumisen näkökulmasta tulisi koulutuspaikkoja kohdentaa lisää keskimääräistä korkeamman tuoton koulutusaloille kuten […]

OOL Kannanotto Read More »