Meistä

Oikeustieteen opiskelijoiden liitto (OOL) on alkuvuodesta 2020 perustettu juridiikan alan opiskelijoiden kattojärjestö. OOL:n jäseninä olevat ainejärjestöt edustavat liki kaikkia suomen oikeustieteen opiskelijoita, toimien viidessä eri yliopistossa, kahdella kielellä. OOL:n jäseninä olevilla ainejärjestöillä on yli 4 000 opiskelijajäsentä.

Liiton tehtävänä on tukea ainejärjestöjen edunvalvontatyötä koordinoimalla, sekä toteuttamalla valtakunnallisen tason edunvalvontaa. Lisäksi liitto järjestää seminaareja tuoden opiskelijanäkökulmaa juridiikan alan sisäiseen ammatilliseen keskusteluun. Liitto myös kouluttaa ainejärjestöissä paikallistason toimijoita, sekä tukee yliopistoissa hallinnon opiskelijaedustajien työtä.

OOL on hallinnollisesti täysin itsenäinen, ja päätöksenteko tapahtuu opiskelijoiden toimesta ainejärjestöjen kautta. Liitto tekee kuitenkin tiivistä sidosryhmäyhteistyötä muun muassa Suomen Lakimiesliiton kanssa, sekä muiden valtakunnallista opiskelijaedunvalvontaa tekevien järjestöjen kautta.

Liitossa ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain kokoontuva liittokokous, jossa kaikilla ainejärjestöillä on yhtäläinen edustusoikeus. Liittokokouksien välillä ylintä valtaa käyttää liittohallitus, jonka toimintaa tukee ainejärjestöjen edustajista kokoontuva neuvoa-antava valtuuskunta.