2023

Tiedote – Meddelande

OOL on nimennyt edustajat OKM:n ja OM:n lakimieskoulutuksen tarpeita selvittävän hankkeen ohjausryhmään Opetus- ja kulttuuriministeriö ja oikeusministeriö pyysivät OOL:a nimeämään varsinaisen jäsenen ja varajäsenen lakimieskoulutuksen lisäämistarpeen selvittämistä ja erilaisia koulutuksen toteuttamismalleja selvittävän hankkeen ohjausryhmään.  OOL:n hallitus päätti nimetä varsinaiseksi jäseneksi Kia Tarvaisen (Lex) ja varajäseneksi Saska Heiskasen (Justus).  Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen ja erikseen toteutettavan …

Tiedote – Meddelande Lue lisää »

OOL Kannanotto

Korkeakoulujen resurssien allokointi Olemme huolissamme oikeustieteellisen koulutuksen resurssivajeesta. Valtiovarainministeriö on Julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessaan (6.3.2023) esittänyt useita julkisen talouden tasapainottamiskeinoja, joista monet osuvat myös opiskelijoihin. Erityisesti keskustelu mahdollisista lukukausimaksuista on ollut esillä mediassa viime viikkojen aikana. Kartoituksessa on esitetty myös, että julkisen talouden vahvistumisen näkökulmasta tulisi koulutuspaikkoja kohdentaa lisää keskimääräistä korkeamman tuoton koulutusaloille kuten …

OOL Kannanotto Lue lisää »