Vaikuttaminen

Liiton tavoitteena on oikeustieteen opintoja koskevan edunvalvonnan edistäminen ja koordinoiminen, sekä oikeustieteen opiskelijoiden yhteisten asioiden edistäminen. OOL, tai tuttavallisemmin Oikkariliitto, tuo loogisen ja toimivan lisän oikeustieteen koulutusalan edunvalvontaan. Oikeustieteen opiskelijoiden opinnoissaan kohtaamat haasteet ovat suurilta osin yhteisiä opiskelupaikkakunnasta riippumatta. Opetusresurssit, digitaaliset ratkaisut ja opintojen kuormittavuus ovat vain joitakin esimerkkejä kaikkia oikkareita puhuttavista aiheista. Näihin OOL haluaa puuttua.

OOL näkee roolinsa keskustelun aloittajana, oikkareita yhdistävien teemojen esiintuojana, sekä oikeustieteen opiskelijoiden äänitorvena. Yhteistyössä opiskelijajärjestöjen, tiedekuntien ja laitosten, sekä Lakimiesliiton ja muiden oikeustieteellisen alan toimijoiden kanssa OOL on mukana kehittämässä oikeustieteellisen alan koulutusta opiskelijalähtöisesti.

Tuoreimmat artikkelimme