Jäsenyhdistykset

Artikla ry

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry on vuonna 1979 perustettu Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa opiskelevien ainejärjestö. Jäseniä vakavaraisella yhdistyksellä on noin 1100. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea jäseniään opiskeluun sekä vapaa-ajanviettoon liittyvissä asioissa ja ajaa oikeustieteen opiskelijoiden etua niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Artikla ry on Suomen lakimiesliiton jäsenjärjestö.

Juristklubben Codex ry

Juristklubben Codex rf är ämnesföreningen för de svenskspråkiga juris studenterna vid Helsingfors universitet. Klubben grundades år 1940 och har genom tiderna varit ett centrum för medlemmarnas sociala aktivitet liksom också för deras studieaktivitet.

Judica ry

Judica ry on oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopistossa suorittavien opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistys on Lakimiesliiton ja ISYY:n jäsenyhdistys. Vuonna 2013 perustettu Judica ry huolehtii jäsentensä eduista niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Kotipaikkamme on Joensuussa.

Justus ry/r.f.

Justus ry/r.f. on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä opiskelevien ainejärjestö. Ainejärjestö perustettiin vuonna 1991 ja toimintamme on opetuksen tavoin kaksikielistä. Keskeisimmät Justuksen toimintamuodot ovat yhteinen hauskanpito, opiskelijasosiaalinen toiminta, Vaasan koulutuksen edunvalvonta sekä yhteistyö muiden oikeustieteellisten ainejärjestöjen kanssa.

Lex ry

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry on vuonna 1961 perustettu turkulaisten oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Jäsenenä pääset nauttimaan jäseneduista, osallistumaan yhdistyksen kokouksiin ja päättämään yhdistyksen asioista.

Pykälä ry

Pykälä ry on Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden tiedekuntajärjestö. Pykälän perusti sen 24 perustajajäsentä jo vuonna 1935. Yhdistyksen tehtävänä oli tällöin toimia jäsentensä keskustelu- ja harrastusyhteisönä juridiikan opintoihin liittyen. Tänä päivänä Pykälään kuuluu lähes 2000 jäsentä, ja yhdistys tarjoaa jäsenilleen valtaisan määrän opinto-, harrastus- ja kulttuuripalveluja sekä valvoo opiskelijoiden etua tiedekunnassa ja koko yliopistoyhteisössä. Pykälä ry on Suomen Lakimiesliitto ry:n jäsenjärjestö.

Stadga r.f.

Ämnesföreningen Stadga r.f. grundades 1996 för att gynna och utveckla den juridiska utbildningen vid Åbo Akademi och för att fungera som intresseorganisation för rättsnotariestuderandena vid universitetet. Föreningen har cirka 200 medlemmar.