OOL Kannanotto

Kannanotto: Oikeustieteen Opiskelijoiden liitolta jyrkkä ei juristikoulutuksen muuntokoulutussuunnitelmille Valtioneuvoston selonteossa oikeudenhoidosta (VNS 13/2022) esitetään keskipitkän aikavälin tavoitteet oikeudenhoidon kohtuulliselle laadulle sekä toimenpide-ehdotuksia oikeudenhoidon resurssien varmistamiseksi, sisäisten rakenteiden ja prosessien tehostamiseksi sekä oikeuspalvelujen saatavuuden ja asiakaspalvelujen parantamiseksi. Yksi tällaisista selonteossa esitetyistä ratkaisuista resurssivajeeseen olisi tarjota muunto- ja täydennyskoulutusta niille, joilla on merkittäviä oikeudellisia opintoja, kuten hallintotieteen […]

OOL Kannanotto Read More »