Återkopplingens betydelse

Hösten 2021 publicerades en utvärdering av den juridiska utbildningen. Utvärderingen genomfördes åren 2020–2021. Den tämligen omfattande utvärderingen redogör för hur läget är vid de juridiska fakulteterna och över lag i utbildningen. Utvärderingen är i linje med studerandes uppfattning om läget och ger även värdefull information om hur man kan stödja utvecklingen av vår utbildning under […]

Återkopplingens betydelse Read More »