2023

OOL Kannanotto

Kannanotto: Oikeustieteen Opiskelijoiden liitolta jyrkkä ei juristikoulutuksen muuntokoulutussuunnitelmille Valtioneuvoston selonteossa oikeudenhoidosta (VNS 13/2022) esitetään keskipitkän aikavälin tavoitteet oikeudenhoidon kohtuulliselle laadulle sekä toimenpide-ehdotuksia oikeudenhoidon resurssien varmistamiseksi, sisäisten rakenteiden ja prosessien tehostamiseksi sekä oikeuspalvelujen saatavuuden ja asiakaspalvelujen parantamiseksi. Yksi tällaisista selonteossa esitetyistä ratkaisuista resurssivajeeseen olisi tarjota muunto- ja täydennyskoulutusta niille, joilla on merkittäviä oikeudellisia opintoja, kuten hallintotieteen […]

OOL Kannanotto Read More »

Tiedote – Meddelande

OOL on nimennyt edustajat OKM:n ja OM:n lakimieskoulutuksen tarpeita selvittävän hankkeen ohjausryhmään Opetus- ja kulttuuriministeriö ja oikeusministeriö pyysivät OOL:a nimeämään varsinaisen jäsenen ja varajäsenen lakimieskoulutuksen lisäämistarpeen selvittämistä ja erilaisia koulutuksen toteuttamismalleja selvittävän hankkeen ohjausryhmään.  OOL:n hallitus päätti nimetä varsinaiseksi jäseneksi Kia Tarvaisen (Lex) ja varajäseneksi Saska Heiskasen (Justus).  Ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen ja erikseen toteutettavan

Tiedote – Meddelande Read More »

OOL Kannanotto

Korkeakoulujen resurssien allokointi Olemme huolissamme oikeustieteellisen koulutuksen resurssivajeesta. Valtiovarainministeriö on Julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessaan (6.3.2023) esittänyt useita julkisen talouden tasapainottamiskeinoja, joista monet osuvat myös opiskelijoihin. Erityisesti keskustelu mahdollisista lukukausimaksuista on ollut esillä mediassa viime viikkojen aikana. Kartoituksessa on esitetty myös, että julkisen talouden vahvistumisen näkökulmasta tulisi koulutuspaikkoja kohdentaa lisää keskimääräistä korkeamman tuoton koulutusaloille kuten

OOL Kannanotto Read More »