Oikeustieteen opiskelijoiden liitto OOL esittäytyy

Oikeustieteen opiskelijoiden edunvalvonnan saralla tapahtuu! Vastauksena oikeustieteen opiskelijoita ja korkeakouluopintoja laajemminkin koskettaneisiin muutoksiin sekä tulevaisuuden haasteisiin suomalaisten yliopistojen oikeustieteelliseten tiedekuntien ja laitosten kaikki seitsemän tiedekunta- ja ainejärjestöä päättivät yhdistää voimansa yhteisen edunvalvonnan hyväksi. Työn lopputuloksena kyseiset järjestöt päättivät alkuvuodesta 2020 Oikeustieteen opiskelijoiden liitto – Juris studenters förbund:n perustamisesta. Pandemia-aikana uuden toiminnan aloittaminen on ollut ajoittain haastavaa, mutta iloksemme oikeustieteen opiskelijoiden liiton toiminta on käynnistetty tositarkoituksella.

Liiton tavoitteena on oikeustieteen opintoja koskevan edunvalvonnan edistäminen ja koordinoiminen, sekä oikeustieteen opiskelijoiden yhteisten asioiden edistäminen. OOL, tai tuttavallisemmin Oikkariliitto, tuo loogisen ja toimivan lisän oikeustieteen koulutusalan edunvalvontaan. Oikeustieteen opiskelijoiden opinnoissaan kohtaamat haasteet ovat suurilta osin yhteisiä opiskelupaikkakunnasta riippumatta. Opetusresurssit, digitaaliset ratkaisut ja opintojen kuormittavuus ovat vain joitakin esimerkkejä kaikkia oikkareita puhuttavista aiheista. Näihin OOL haluaa puuttua.

OOL näkee roolinsa keskustelun aloittajana, oikkareita yhdistävien teemojen esiintuojana, sekä oikeustieteen opiskelijoiden äänitorvena. Yhteistyössä opiskelijajärjestöjen, tiedekuntien ja laitosten, sekä Lakimiesliiton ja muiden oikeustieteellisen alan toimijoiden kanssa OOL on mukana kehittämässä oikeustieteellisen alan koulutusta opiskelijalähtöisesti.

OOL:n toimintaa pääse seuraamaan some-kanavissa (linkki). Liiton verkkosivuihin perehtymällä pääsee tutustumaan tavoiteohjelmaan (linkki), sekä liiton toimijoihin ja ajankohtaisiin aiheisiin. 

Joonas Tolonen, puheenjohtaja

Elina Soininen, varapuheenjohtaja