Juridikstuderandenas eget.

Juris studenters förbund är ett takförbund grundat år 2020 med syfte att nationellt föra samman juridikstuderande. Förbundets medlemmar är alla de finska ämnesförningarna till vars medlemmar godkänns studerande som avlägger utbildning som leder till juris magisterexamen. Bestämmande makt utövas av studerande via sina ämnesföreningar.

Förbundets uppgift är att stödja ämnesföreningarnas intressebevakningsarbete genom att koordinera och genomföra intressebevakning på nationell nivå. Utöver det ordnar förbundet seminarier och utbildningar för att föra fram studerandes synvinkel i den juridiska branschens diskussioner.

OOL Kannanotto

Kannanotto: Oikeustieteen Opiskelijoiden liitolta jyrkkä ei juristikoulutuksen muuntokoulutussuunnitelmille Valtioneuvoston selonteossa oikeudenhoidosta (VNS 13/2022) esitetään keskipitkän…

Lue lisää

Tiedote – Meddelande

OOL on nimennyt edustajat OKM:n ja OM:n lakimieskoulutuksen tarpeita selvittävän hankkeen ohjausryhmään Opetus- ja kulttuuriministeriö…

Lue lisää

OOL Kannanotto

Korkeakoulujen resurssien allokointi Olemme huolissamme oikeustieteellisen koulutuksen resurssivajeesta. Valtiovarainministeriö on Julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessaan…

Lue lisää

Moi Oikkari!

Miten sun kesä on mennyt? Toivottavasti hyvin, sillä never stop the madness ja kohta vedetään…

Lue lisää

Återkopplingens betydelse

Hösten 2021 publicerades en utvärdering av den juridiska utbildningen. Utvärderingen genomfördes åren 2020–2021. Den tämligen…

Lue lisää